Revenir

Turons de la plana ausetana

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Pocs paisatges a Catalunya ens mostren les margues grises tan al descobert, i amb una combinació paisatgística tan original. Els turons de la Plana Ausetana són fruit d’uns processos erosius que han deixat al descobert la pedra grisa a més alçada, enmig dels espais agraris més baixos. En aquests indrets hi ha vegetació pròpia dels espais secs i fins i tot àrids. La jonceda, amb la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) com a espècie emblemàtica, és la comunitat vegetal més representativa d’aquest indret.
Images