Tornar

Turons de la plana ausetana

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Pocs paisatges a Catalunya ens mostren les margues grises tan al descobert, i amb una combinació paisatgística tan original.

Els turons de la Plana Ausetana són fruit d’uns processos erosius que han deixat al descobert la pedra grisa a més alçada, enmig dels espais agraris més baixos.

En aquests indrets hi ha vegetació pròpia dels espais secs i fins i tot àrids. La jonceda, amb la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) com a espècie emblemàtica, és la comunitat vegetal més representativa d’aquest indret.

Imatges