Revenir

ALZINA DE CAN AMAT

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Ens trobem davant d'un exemplar d'alzina (Quercus ilex) que podria ser bicentenari i que a jutjar per la seva imponent mida podem deduir de ben segur que fa una pila d'anys que es troba en aquesta fondalada. El tronc d'aquesta alzina presenta un perímetre de 375 centímetres. Una part del tronc principal, però, està malmesa, ja que ha quedat buida. Així i tot, la resta de tronc i l'arbre en general es troben en bon estat tal com demostra la notable copa verda de molta amplada i abundant brancatge. 

Ja hem comentat anteriorment que els alzinars han estat explotats tradicionalment. Aquest exemplar però, segurament al trobar-se força enclotat, no ha patit cap tipus d’aprofitament humà ja que es troba en un terreny difícil d’explotar agrícolament. Per això ha arribat  a assolir aquestes dimensions. 

En aquest punt de l’itinerari estem recorrent la urbanització de Can Amat que deu el seu nom a la masia de Can Amat la qual estem vorejant per sota. No tenim un accés directe a la masia ja que s’hi accedeix només a través de camins particulars. Cal mencionar però que es tracta d’una masia de grans dimensions que data del segle XVI. Igual que Can Palet tenia una gran influència sobre el territori en el passat. 

FONT: Catàleg de Patrimoni de la DIBA

Images