Revenir

Font del Mas

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Vilada és un terme municipal que compta amb 44 fonts, tot i que n'hi ha moltes que s'han perdut o que estan a punt de desaparèixer a causa de diversos motius: la despoblació del medi rural i el conseqüent abandó de pràctiques o costums tradicionals, la creació de pistes i camins que provoquen la pèrdua d'antics viaranys i que converteixen en innecessaris els camins de bast i corriols, la contaminació de l'aigua, etc.

Les fonts que es conserven són ferruginoses o sulfuroses medicinals, com la Sulfurosa o la font del Sofre de la Coromina.

Aquesta font del Mas, al clot de les Falgueres, és una font minsa, que raja per un broc arran del rec. En arribar a creuar el rec, sentireu una olor especial. Antigament, la gent pujava a aquest clot de les Falgueres per buscar aigua i fer coixí a les cistelles o fer jaç.

Font d'informació: Vilada i la seva rodalia, d'Ernest Costa. 

Images