Revenir

467-Entrada Font Picant Fonter+tell/tiler+cedres+albers

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Les propietats minero-medicinals de les aigües carbòniques d'aquesta font de mineralització dèbil, van ser reconegudes cap a finals del s. XIX.

L'any 1903 la Font Picant va ser declarada font d'utilitat pública per les seves propietats beneficioses.

Va fer-se tan coneguda que va esdevenir un lloc de pelegrinatge amb l'afluència constant de persones que s'hi apropaven per beure i emportar-se'n aigua.

La seva popularitat i l'accés en tren a Amer en tren permeteren crear un balneari allà mateix.

L'Hotel Palatín va ser-ne l'edifici més remarcable, però tot plegat excepte la planta embotelladora desaparegué després de la Guerra Civil.

Images