Revenir

La Cuaranya

Route POI
Flore
Faune
Paysages
Fichier

Introduction

Ens trobem al mirador de la Cuaranya, un lloc privilegiat per observar la vegetació i fauna autòctones de l'Estany.

Entre els peixos hi trobem espècies autòctones com l’anguila, el barb de muntanya, la bavosa de riu i la bagra. La relació d’espècies piscícoles es completa amb les que han estat introduïdes en aquest últim segle, ja sigui procedents d'Amèrica del Nord com la perca americana, el mirallet, la gambúsia, o bé procedents del continent europeu: el gardí, la madrilleta vera, la carpa, el lluç de riu i la perca. També n'hi han d'extingides com la tenca i l'espinós.

Entre les espècies més destacades d'amfibis cal esmentar el tòtil, el gripau d’esperons, el gripau puntejat i la reineta.

Images