Revenir

Travertí en formació

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

A molts espais de l'estany com al costat de la pesquera Marimon o la Carpa d'Or es pot observar el travertí en formació.

El travertí, conegut com a pedra de Banyoles, és una roca sedimentària calcària, formada bàsicament per calcita, molt utilitzada en la construcció. Parts dels edificis del Barri Vell de Banyoles són de travertí. El travertí es diu que és una pedra viva, que amb el temps creix per l’acumulació de carbonat càlcic- la calç de l’aigua-. De fet es forma quan el carbonat càlcic o la calç que porta l’aigua precipita sobre la superfície formant capes i augmentant el gruix de la roca.

En el travertí és habitual la presència de fòssils, restes de plantes i animals, que queden atrapats entre capa i capa de calç precipitada en un procés molt lent.

Images