Revenir

ALBARS

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

La vegetació de ribera ocupa un espai força reduït en el conjunt del camí; s'estén al llarg d'uns 125 m a banda i banda del torrent, en una zona on la fondalada del terreny ofereix les condicions més adequades d'humitat per al seu desenvolupament.

Predomina l'albereda litoral (foto), la qual necessita que el nivell freàtic sigui alt. Es tracta d'un bosc de ribera típic, permanent i caducifoli. Trobar les espècies pròpies d'aquest hàbitat demostra el manteniment d'aquest nivell freàtic mínim.

Trobem també altres espècies típiques del bosc de ribera com ara pollancres i algun plàtan introduït per l'home. Entre els arbustos destaquem l'arç blanc, el roldor i l'esbarzer i, dins de l'estrat herbaci, la cua de cavall, el càrex pèndul, la sarriassa, l'arítjol o el galzeran.

Images