Revenir

AMFIBIS BASSA

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Ens trobem en un tram de la ruta en el qual el torrent forma una petita bassa on es concentren gran varietat d'amfibis, entre d'altres, gran nombre d'exemplars de granota verda (foto).

A la granota verda (Pelophylax perezi) li agraden els petits torrents amb aigües lentes i s'amaga entre la vegetació de les vores. Caça petits insectes i capgrossos llençant la seva llengua amb rapidesa i precisió. És difícil de veure perquè salta i se submergeix al primer soroll, però si ens apropem amb molt de compte, les podrem observar.

Una altra espècie de granota que podem veure seguint el torrent de Sa Riera és la reineta i també altres amfibis com la salamandra i el gripau. 

Images