Revenir

SAFAREIG

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

També anomenat arbust de les papallones per l'atracció que senten aquests insectes pel nèctar de les seves flors. És una curiositat trobar al camí de l'aigua aquesta atractiva i espectacular planta invasora procedent del nord-oest de la Xina i el Japó. La budleia tot i que pot habitar a nivell del mar, és més habitual en zones amb més alçada.

És una espècie amb un potencial colonitzador molt alt, constituint una gran amenaça per les espècies autòctones, éssent alhora molt difícil d'eliminar. A Espanya, des de l'any 2012, és considerada espècie exòtica invasora i n'està prohibida la seva introducció a la natura, la possessió, el transport i la venda.

Images