Revenir

Pl. Petita

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

És un dels racons amb més encant de la població de Cassà i una de les places que resten del petit nucli medieval des del qual Cassà es va anar expandint. Durant segles, doncs, va ser un punt neuràlgic, amb una gran activitat comercial i lúdica. Estava reblert de botigues i en el seu espai central s’hi celebrava el mercat, i en dies assenyalats tot tipus d’activitats festives. En aquest indret també es localitzaven equipaments antics, com l’antic hospital de pobres al segle XVI, i era el lloc on s’escollien els jurats de la Universitat de Cassà (precedent en certa manera del govern local) per mitjà de rodolins, un curiós procés de selecció que es troba perfectament descrit en un privilegi reial del segle XVI i que era llegit abans de començar la cerimònia a viva veu a la plaça pública de la vila.

Images