Revenir

Pins, Roures i Suros

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Originàriament els boscos de la plana selvatana devien estar dominats per roures, però amb l’aprofitament forestal dels últims segles, s’ha anat afavorint el creixement d’altres espècies que aportaven majors beneficis, com els suros i els pins (pinyers i pinastres). Per tot aquest sector s’observa com els roures són l’espècie que de forma natural millor es regenera i forma un incipient estrat arbori baix.
Images