Revenir

Torre Roja i pont del Diable

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Pont construït l'any 1895 que permet creuar la riera de l'Aubi. Les riuades deixaven incomunicats els veïnats de Santa Margarida, Vilarnau, Canyelles i Ermedàs. L'alcalde Francesc Estrabau i Jubert, conegut pel sobrenom de "en Caixa", que dona nom al pont, va impulsar-ne la construcció. El pont és de facto una volta apuntada i fa 4,60 m de longitud.

La torre Roja, de planta circular, té 3,90 m de diàmetre i 15 m d'alçada. Es va construir al segle XVI amb pedra roja, fet que li dona el nom, extreta segurament de la pedrera de Santa Margarida, tot i que està arrebossada amb morter de calç. L'interior no té estances, només hi ha una escala de cargol que arriba fins a la part superior de la torre, que externament s'acaba amb una teulada cònica.

Images