Revenir

Vegetació

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Un cop superat el cingle, l'alzinar s'ha simplificat i, ara, l'alzina és l'arbre dominant. El mosaic vegetal està format per camps de conreu, clarianes de prat natural i altres taques de bosc de pi. A més, apareixen roures aïllats allà on la major humitat i el sòl més profund ho permeten. En cap cas, però, trobem un bosc caducifoli. Als prats, la jonça i el fenàs de marge són les espècies dominants.

Images