Revenir

Pont de roca

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La roca del Corb es compon de roques predominantment conglomeràtiques. Entre els gruixuts bancs de conglomerat trobem nivells més tous i fàcilment erosionables formats per gresos i lutites (roques argiloses) bastant compactes. És gràcies a aquests últims nivells, que s'erosionen amb més facilitat, que les roques del Corb tenen aquestes formes capritxoses,  com el pont de roca que tenim al davant.

La semblança del Corb amb la muntanya de Montserrat no és  casual. Es tracta de formacions sedimentàries que es van originar al mateix temps, durant el cenozoic (en els períodes eocè i oligocè), com a conseqüència de la intensa activitat erosiva i sedimentària que tenia lloc a mesura que el Pirineu s'anava formant.

Images