Revenir

Prats

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Els voltants dels pobles han estat conreats d'antic tant per fer-hi horta, patates i cereals. Avui dia encara resten petites hortes i algun camp de patates i d'ordi, però els cereals han estat substituïts per farratges pel bestiar, principalment lleguminoses i herba.

Alguns d'aquests camps es reguen i s'augmenta així la producció. L'herba es talla a l'estiu quan els ramats estan a la muntanya i serveix d'aliment hivernal quan estan a les granges.

Els terrenys propers s'afeixaven tant com era possible i per això veiem tants murs de pedra. Es guanyava superfície útil per conrear. Aquests murs s'omplen de plantes crasses com els crespinells (foto) i els matafocs.

Aquest mosaic d'espais oberts envoltats de bosc són rics en biodiversitat. Abunda la floració i per tant hi ha moltes papallones i d'altres insectes. Ocells com les verderoles, els botxins i grans rapinyaires com els aligots o els milans, els sobrevolen quan cacen.

El bosc és també divers. Som al domini del roure martinenc esquitxat de freixes, aurons i algun lledoner. Les alzines apareixen als solells més secs.

 

Images