Revenir

Horts de Llessui

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Prats voltant el poble. Vaques i badells, menjadores. Prats mab banyeres amb aigua. Vaques pasturen. Algun fruiters. Cirerers, freixes desmochats (farratei ombra) algun om... Anemones, pastanaga, fulles grosses, falgueres als murs.

Images