Revenir

Parc de Flors Sirera

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Al barranc de la Fontvella hi trobem un mosaic de petits horts i fragments de bosc de ribera. El barranc actua de corredor de fauna connectant el riu Noguera Pallaresa amb les serres de Gesseres i de Sant Miquel. En l'enjardinament que s'ha fet aquí, l'aigua és la protagonista. Una bassa i un rierol artificial acullen un canyissar d'espècies autòctones com el canyís (Phragmites australis) i boga (Typha angustifolia), on s'amaguen algunes carpes vermelles (Carassius auratus) d'origen asiàtic. També s'hi han plantat espècies no autòctones com els paraigüets (Cyperus involucratus) d'origen africà i el bambú asiàtic, on es gronxen ocells autòctons com el gafarró (Serinus serinus) i el verdum (Carduelis chloris).

Images