Revenir

Parc del Pinell

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

El parc del Pinell és l'espai verd més gran de Tremp. És un parc antic amb arbres força grossos, destaquen uns grans plàtans a l'entrada, la resta són coníferes. Els vells xiprers blaus (Cupressus arizonica) mostren l'escorça vermellosa dels troncs alts i despullats que aguanten una escassa vegetació de fulles esquamoses i glauques. Entre les fulles pengen els cons esfèrics que determinen el gènere cupressus. També podem distingir algun avet (Abis alba) amb les acícules compactes d'un verd intens i una petita pineda de pi blanc (Pinus halepensis). Aquests arbres donen refugi i aliment a aus com el picot garser gros (Dendrocopos major) i esquirols (Sciurus vulgaris).

Images