Revenir

Mas d'en Rafel

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Preparant info. Tot i això, volteu pel lloc, amb cura ja que l'interior està en runes. Trobareu una bassa, una era, un jardí romantic, ... i construccions annexes amb diferents funcions. També una bonica alzina singular. Les dimensions del Mas, les edificacions dels costats, els arbres i el jardí, fan pensar en la importància que havia de tenir aquest mas.
Images