Tornar

Mas d'en Rafel

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Preparant info.

Tot i això, volteu pel lloc, amb cura ja que l'interior està en runes. Trobareu una bassa, una era, un jardí romantic, ... i construccions annexes amb diferents funcions. També una bonica alzina singular. 

Les dimensions del Mas, les edificacions dels costats, els arbres i el jardí, fan pensar en la importància que havia de tenir aquest mas. 

Imatges