Revenir

Pinedes

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Us heu fixat quina densitat de pins que hi ha? Tots tenen una mida molt semblant, oi? Possiblement la pineda que hi havia es va cremar i aquests nous pins van germinar després de l'incendi. En aquestes pinedes de pi blanc, si no s'hi fa res, mai arribarà a formar-se un bosc veritable. Creixeran arbres alts i prims sense cap valor i massa atapeïts, sent un gran perill en afavorir nous incendis.

Images