Revenir

Sínia de l'Alzina

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Hem passat pel costat de can Farfai i hem creuat el camp del Nero, al pla de l'Alzina. El camí que surt a la nostra dreta va a la masia de l'Alzina. A l'esquerra, ens acosta a la sínia. La funció era extreure aigua del pou cap a la bassa per empra-la com a regadiu

Images