Revenir

Font del Mas

Route POI
Flore
Environnement
Fichier

Introduction

Passada la masia, trobem aquesta primera font que, tret d’estius eixuts, raja molt sovint. Les falgueres, heures i l’ombra de les alzines proporcionen un ambient frescal. Els plàtans d’ombra plantats ens fan saber de la importància d’aquesta font allunyada del poble.

Images