Revenir

LA GOLA

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La Gola és el nom que rep la desembocadura del Ter. El ter en el seu tram final funciona com un estuari mediterrani, barrejant aigua dolça del riu amb aigua del mar, creant condicions de salinitat i nutrients molt variables. Quan el cabal és baix el mar penetra riu amunt. Destaquem per altra banda la importància de l’aportació de nutrients provinents del riu per al manteniment dels hàbitats marins de les Illes Medes.

Images