Revenir

317-BarracaPastor+BosquetBedolls

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Durant l'estiu els pastors passaven moltes jornades a muntanya, dormien aprofitant coves i balmes, cobrint-se amb pells i roba.

També construïen cabanes molt properes als prats, utilitzant els recursos de l'entorn, pedres i terra. Posaven filades de pedra unes sobre les altres, i la planta podia ser circular, rectangular o irregular, segons el terreny, i feien el sostre de volta.

A l'esquerra del camí veureu un petit bosc de bedolls, són dels primers arbres a créixer després que una allau arrasi un bosc, creixen de pressa i resisteixen molt bé el fred.

Images