Revenir

Cooperativa Progrés

Visit
Endroits
Fichier

Description

La Cooperativa Sindicat Agrícola del Progrés d'Ullastrell fou fundada l'any 1929 de la mà d'un grup de pagesos, i comptà amb una setantena de socis inicialment. La seva legalització es dugué a terme el 4 de maig de 1929, firmada per l'Excel·lentíssim Gobernador de Barcelona sr. Milans del Bosch.

Entre d'altres personalitats de l'època visitaren el local Lluís Companys, Pere Estartus o Amadeu Aragai.

L'any 1939, un cop acabada la guerra, un ofici del governador civil de Barcelona notificava la clausura del sindicat. Un cop confiscada, la cooperativa quedà afectada per la Llei de Responsabilitats Polítiques, inscrivint el seu patrimoni a nom de la Delegació Nacional de Sindicats de la Falange Española Tradicionalista i la JONS, segons l'acord de la Comissió calificadora de béns marxistes, en sessió celebrada el dia 14 de febrer de 1944. Posteriorment, la DNS va vendre l'edifici al sindicat de pagesos i, més tard, un particular va explotar el local com a cinema públic i teatre del poble.

Actualment l'edifici acull l'Espai Cultural El Progrés i està en procés de rehabilitació.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note