Revenir

Plaça Vella i església de la Mercè

Visit
Endroits
Fichier

Description

Un dels llocs més emblemàtics del poble és la plaça Vella. Fins a la construcció i trasllat de l'ajuntament al nou edifici de la plaça 11 de setembre, la plaça Vella era el lloc on s'aglutinaven els edificis civils i religiosos.

L'espai de la plaça ha patit diverses transformacions al llarg de la història. Al començament era un espai petit, delimitat per les cases del carrer de Sant Tomàs, per l'antic ajuntament, i per l'església parroquial i les cases la plaça. La primera font del poble es va instal·lar al mig de la plaça Vella, com a lloc central del nucli urbà.

La plaça, com a lloc neuràlgic, ha allotjat l'església, l'ajuntament, les escoles, el consultori metge, el mercat, i la gran majoria de serveis de què ha disposat el poble. Amb l'arribada de la democràcia l'espai ha patit modificacions destinades a millorar-ne l'entorn i donar-li les característiques que presenta actualment.

 

La data d'edificació de l'església de la Mercè és el 1778. Com a edifici del nucli urbà, doncs, és un dels més antics que es conserva.

L'edifici és de construcció senzilla, amb un sol cos i teulada a dues aigües. La façana, amb un gran ull de bou, en els seus orígens era arrebossada.

Un dels elements que més destaca de l'església de la Mercè és el campanar, en forma de torre octogonal. És un dels elements identificatius del poble.

L'interior de l'església de la Mercè, tot i respirar la mateixa senzillesa que la construcció, es va decorar amb elements a cavall entre el barroc i el neoclassicisme

L'altar, fins el 1936, constava amb un baldaquí ornamentat amb columnes. Els primers mesos del conflicte bèl·lic es va destruir l'interior de l'església i la imatgeria i ornaments que albergava, de manera que es va haver de reconstruir tota la ornamentació interior.

Des de la construcció de la Mercè s'hi han fet diverses modificacions. Una de les reformes que més va variar la fesomia de l'edifici va ser la que s'hi va realitzar el 1996. Aquest any, aprofitant que s'havia de refer l'arrebossat de la façana, es va decidir deixar aquesta amb pedra vista.

 

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note