Revenir

Badlands vermells

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Aquest anglicisme utilitzat en geologia significa terres dolentes, dóna nom a aquelles formacions erosionades de roques sedimentàries toves. Aquests Badlands són formats per lutites vermelles del cretaci superior. Les lutites són roques sedimentàries detrítiques en les quals predominen els grans de mida inferior a (0,065 mm). Els seus components principals són els minerals de les argiles, seguits del quars, els òxids de ferro, el carbonat de calci, la matèria orgànica, etc. Deuen la seva tonalitat vermellosa a l'oxidació del ferro, les que s'han format en ambients reductors són de colors més grisos. Les que contenen importants quantitats de carbonat de calci (35-65%) s’anomenen margues.

Images