Camps de festucs. Torrebesses.
Revenir

Cultiu de festucs

Route POI
Flora
Fichier

Introduction

Pistacia Vera

El festuc o pistatxer és un arbre fruiter de la família de les Anacardiaceas, com ara l’anacard, el mango, l’arbre del pebre, etc.

Només la varietat Pistacia Vera dóna fruits de valor comercial. A la península són comuns altres varietats “salvatges” com la Pistacia Lentiscus (mata o llentiscle). L’origen de la varietat Pistacia Vera és l’Afganistan, encara que el major productor de pistatxo al mon és l’Irán, a on a moltes valls és monocultiu.

Quan veiem un arbre de pistatxo ens em d’imaginar que la part visible és només 1/3 de l’arbre, les altres 2/3 parts corresponent a un sistema d’arrels molt fondes ( 6 a 11 metres de fondària) amb un radi superior a la capçada de l’arbre.

Com a curiositat dir que hi ha referències llegendàries de la Reina de Shaba regalant pistatxos al rei Salomó.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note