Almesquera. Parc Natura de les  Capçaleres del Ter i del Freser
Revenir

L'almesquera

Fichier

Introduction

La rata almesquera (Galemys pyrenaicus), és una espècie de talp semiaquàtic que és l'únic representant del seu gènere. És una espècie endèmica ibero-pirinenca. Té una esperança de vida de 3,5 anys i la trobem als rierols de muntanya (aigües fredes i oxigenades). És escassa i és considerada com a espècie vulnerable (foto).

La seva morfologia està adaptada a la vida aquàtica. El tret més característic d'aquest insectívor és el musell: s'allarga en una mena de trompa mòbil, desproveïda de pèl, a l'extrem de la qual s'obren els orificis nasals. Els narius posseeixen membranes d'obturació, que es tanquen durant la immersió. Els peus posteriors són grossos i palmats, té els dits units per una membrana que ajuda en la natació i la cua, fa de vegades de rem.

El pelatge, molt dens i llustrós, és format per pèls de dues menes: uns de curts de revestiment i uns de llargs que protegeixen l'animal de l'aigua i el fred. El pelatge esdevé hidròfug després de la neteja.

Els seus menesters energètics fan que mengi, segons les èpoques, l'equivalent de la meitat o del seu propi pes (vora 50g). Es nodreix de crustacis i de larves d'insectes. Captura les preses a l'aire lliure, per exemple damunt d'una pedra del riu.
Deixa els excrements, d'olor de mesc, com a marcatge territorial en pedres prop de l'aigua. A diferència de la salpa, no excava caus, sinó que ocupa cavitats naturals de les ribes o bé caus abandonats per algun altre animal.

No tant escassa i més fàcil de detectar és la mussaranya d'aigua (Neomys fodiens) d'habitat i costums molt semblants. (Vídeo)
 

font: Viquipèdia

Images