Almesquera. Parc Natura de les  Capçaleres del Ter i del Freser
Tornar

L'almesquera

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

La rata almesquera (Galemys pyrenaicus), és una espècie de talp semiaquàtic que és l'únic representant del seu gènere. És una espècie endèmica ibero-pirinenca. Té una esperança de vida de 3,5 anys i la trobem als rierols de muntanya (aigües fredes i oxigenades). És escassa i és considerada com a espècie vulnerable (foto).

La seva morfologia està adaptada a la vida aquàtica. El tret més característic d'aquest insectívor és el musell: s'allarga en una mena de trompa mòbil, desproveïda de pèl, a l'extrem de la qual s'obren els orificis nasals. Els narius posseeixen membranes d'obturació, que es tanquen durant la immersió. Els peus posteriors són grossos i palmats, té els dits units per una membrana que ajuda en la natació i la cua, fa de vegades de rem.

El pelatge, molt dens i llustrós, és format per pèls de dues menes: uns de curts de revestiment i uns de llargs que protegeixen l'animal de l'aigua i el fred. El pelatge esdevé hidròfug després de la neteja.

Els seus menesters energètics fan que mengi, segons les èpoques, l'equivalent de la meitat o del seu propi pes (vora 50g). Es nodreix de crustacis i de larves d'insectes. Captura les preses a l'aire lliure, per exemple damunt d'una pedra del riu.
Deixa els excrements, d'olor de mesc, com a marcatge territorial en pedres prop de l'aigua. A diferència de la salpa, no excava caus, sinó que ocupa cavitats naturals de les ribes o bé caus abandonats per algun altre animal.

No tant escassa i més fàcil de detectar és la mussaranya d'aigua (Neomys fodiens) d'habitat i costums molt semblants. (Vídeo)
 

font: Viquipèdia

Imatges