Rutes a Jorba
Revenir

Parada 7. ABellerol

Route POI
Faune
Géologie
Fichier

Introduction

Sabies que:

En aquest talús vermell trobem dos tipus de materials.  Uns de fins i no compactes, les lutites: argiles i llims vermells emprats en forns de ceràmica.

A la part inferior la roca vermella,  és formada per sedimentació de sorres fines i sotmeses a forta pressió, provocant la seva compactació. Són els gresos.

Aquestes roques antigament s'anomenaven roques esmoladores perquè en funció de la mida de la sorra (com més fina millor), servien per esmolar els estris del camp i de casa. 

TROBA I IDENTIFICA

RUTES JORBA

 

Images