Rutes a Jorba
Tornar

P7. Terres vermelles

Punt d'interès
Fauna
Geologia
Fitxa

Introducció

Sabies que:

En aquest talús vermell trobem dos tipus de materials.  Uns de fins i no compactes, les lutites: argiles i llims vermells emprats en forns de ceràmica.

A la part inferior de talús, la roca vermella s'ha format per sedimentació de sorres fines sotmeses a forta pressió, provocant la seva compactació. Són els gresos.

Aquestes roques antigament s'anomenaven roques esmoladores perquè en funció de la mida de la sorra (com més fina millor), servien per esmolar els estris del camp i de casa. 

TROBA I IDENTIFICA

RUTES JORBA

 

Imatges