Fitxa

Introducció

Torre de guaita de la masia de Can Valls

La majoria d'aquestes construccions són fruit de la segona meitat del segle XVI, al llarg de la qual les incursions dels pirates barbarescos eren molt freqüents a les costes mediterrànies de la Península ibèrica i a les Balears. Actualment la majoria de les torres són de propietat privada i no s'ofereixen visites a l'interior. 

Se'n conserven 12 escampades pel poble, vinculades a les masies. Algunes completament adossades. Aquesta estava relacionada amb la masia de Can Valls, avui inexistent.  

Eren de guaita i defensives, sovint de base quadrada. Fixeu-vos en les petites obertures que deixen les espitlleres. L'accés era al nivell de primer pis. En aquesta, s'efectuava amb un pont llevadís accionat amb cadenes. La planta baixa era independent i s'utilitzava com a magatzem o quadra.

Imatges