Tornar

Vegetació dunar

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Davant nostre trobem sorra mirem on mirem i aquesta està acompanyada de vegetació. La vegetació dunar o psammòfila és aquella adaptada a viure sobre la sorra i sol estar resistir les condicions de salinitat elevada.

Com les plantes de dunes litorals es troben molt exposades a inclemències meteorològiques com ara forts vents i antròpiques, com trepitjades; són d’estatura baixa, formades per un nombre molt reduït d'espècies però altament especialitzades, de manera que no es troben enlloc més que en aquests ambients litorals. Una de les seves funcions és la de fixar la sorra i evitar que la duna es mogui.

Algunes de les espècies d’herbàcies que podem trobar aquí són el borró (graminia), el lliri de mar (de bonica flor blanca), i la  lleterola de mar o alfals marí entre d’altres.

Imatges