Tornar

Camí fondo

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

El camí per on discorre aquest itinerari ha estat excavat de manera natural al terrer, compost de granit en descomposició. Aquestes formacions, atorrentades, són conegudes com a fondos, i són típiques de la geografia de la Serralada Litoral del Maresme.

Els camins fondos són vials excavats al terrer, normalment amb un traçat rectilini atès que el seu origen es troba en les escorrenties superficials que cerquen el camí més recte fins al fons de la vall.

Els fondos eren utilitzats per pagesos, carboners, pastors i altres tipus de gent que treballava al bosc. Servien també per arribar a dalt de la carena de manera ràpida i salvar, així, distàncies per anar, per exemple, al Vallès. També eren utilitzats com a rutes de transport "discretes" ja que, en estar ensorrats, quedaven ocults i no es veien des dels altres camins.

Imatges