Tornar

Creu del camí ral

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Creu construïda l'any 1312 i situada a la cruïlla del camí ral (que va de Barcelona a Vilafranca) amb el camí (ara el carrer de la Rectoria) que duia a l'església vella, vora la masia de can Grau del Coll (esmentada prèviament i coneguda ja en el s.XIII, amb elements romànics i gòtics) que marcava l'arribada al pla de Begues des de Barcelona i que antigament havia estat un hostal.

Al davant tenim cal Campaner, casa d'estil modernista construïda als anys vint i on van viure els darrers campaners de l'església vella.

Direcció Begues, can Vendrell, única masia de Begues amb estructura basilical (cos de les golfes elevat). Construïda entre els segles XV i XVII. 

Imatges