Tornar

Cal Gepis

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Camí entre murs que limiten les finques. Horta a una banda i cereals a l'altra. Conreus que varien al llarg dels anys en funció de les necessitats.

Als marges del camí es fa una gran bardissa d'aranyoners (Prunus spinosa). Fan de barda o tanca natural als camps gràcies a la seva duresa i a les punxes dels seus branquillons. Els seus fruits, els aranyons, maduren al setembre, quan la pell té un bonic color blavós (foto). De gust astringent, es recomana collir-los després de la primera glaçada.

La recol·lecció i posterior maceració amb aiguardent dolç fa el licor conegut com a patxaran. També se'n poden fer melmelades.

Imatges