Tornar

Tines de Can Ripés

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

DRETA

D’origen medieval, normalment el conjunt està format per dues cavitats, la tina pròpiament dita, que és un pou circular d'uns dos metres de diàmetre, d'una profunditat que com a terme mitjà no sol superar els dos metres i proveït d'una boixa al fons per efectuar el buidatge, i un altre recipient, que sol tenir un diàmetre comprès entre 1 i 1'5 m i poca profunditat, el "follador". En aquest segon recipient és on la verema era prèviament aixafada abans de ser abocada a la tina on es produïa la fermentació.

Imatges