Tornar

Gorg de l'Home Mort

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Som en un dels quatre gorgs més coneguts de la riera de Clarà. Els seus voltants són forestals amb pinedes secundàries de pinassa i pi blanc, o alzinars amb roures de fulla petita amb boix al sotabosc. Arran d’aigua, però, podem parlar de vegetació de ribera, on els arbres més representatius són els salzes, pollancres, oms, freixes, verns i roures martinencs, alternats amb zones de joncedes i prats que alhora es combinen amb herbassars higròfils.

La fauna vertebrada hi és molt ben representada amb una comunitat de carnívors ben conservada com la fagina, la geneta o el senglar. Cal fer referència a la presència de fauna exòtica com el visó americà que es pot observar caçant cranc també americà.

Pel que fa a ocells forestals podem veure verdums, pica-soques blau, picot garser gros, repicatalons o mallerengues; els rapinyaires visibles en espais oberts com l’aligot o el xoriguer; i a zones d’aigua el bernat pescaire, martinet blanc, polles d'aigua o l’ànec collverd són els més comuns. Les espècies de peixos que es localitzen en alguns trams de la riera són la tenca, la bagra comuna i el barb de muntanya, aquest últim localitzat sota els salts d'aigua d'alguns dels gorgs de la riera.

 

Imatges