Fitxa

Introducció

Acabem de passar una antiga pedrera de pedra de marbre. Degut a que sembla ser que no era massa productiva, aviat es va deixar d’explotar. Si aneu al davant la masia i mireu enllà, podreu comparar amb les pedreres extensives de pedra calcària d’avui, la més gran de tot aquest massís.

Cal Beco, situada sobre les Penyes de Can Rovira, era una petita masia de l’heretat de Can Rovira, amb vinyes i oliveres pels voltants.

Imatges