Fitxa

Introducció

Conjunt arquitectònic datat al s. XIV. Edificacions, avui en ruïnes, que des de la baixa edat mitjana i fins principis del s. XX conformaren el veïnat del municipi de Begues, dispers fins el s. XIX.

A la vista de les ruïnes que hi resten, el conjunt de la Clota estava format per la casa gran, les cases dels masovers cal Baster i ca l'Agustí i les construccions destinades a corrals, pallisses, corts, galliners i porxos. Estava organitzada com una petita fortalesa, amb les construccions formant un recinte, de manera que les entrades donaven a un barri tancat per una paret alta que tenia l'entrada per l'est i una porta petita emmarcada amb pedra a l'oest.

L'entorn, obert sota la línia elèctrica, és interessant per veure ocells i floracions primaverals. 

Som al costat del pou de la Clota. 

Font. Catàleg Diputació de BCN

Imatges