Fitxa

Introducció

Es fa evident quan un bosc és gestionat: neteja del sotabosc, tala d'arbres molt junts,etc.

Aquestes plantacions de pi blanc són les que es van fer quan es van abandonar els conreus de secà a mitjans del segle passat. Des de les hores, els incendis han evitat que el paisatge vegetal evolucioni cap a la roureda potencial.

Imatges
Valoració
No hi ha cap valoració
Valoracions amb comentaris Publicar valoració