Tornar

Suro singular

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Quercus suber. Aquesta alzina surera o suro és singular si la compareu amb les que veurem en endavant. 

L’arbre pot assolir fins a 18 m d’altura, si la fondària del sòl i la humitat són favorables. La capçada és poc densa comparada amb una alzina normal o un roure. Les fulles són persistents, però més clares que les de l’alzina. La característica més important és la seva escorça, que pot fer fins a 15 cm de gruix. Aquesta es pela cada 9 anys, a començaments d’estiu. L’escorça interna, de color  vermell , queda al descobert i amb el temps s’anirà enfosquint i engruixint de nou.  

Al costat veureu uns pins, rectes i amb les pinyes grosses i enganxades al tronc. Són pins insignes o de Monterrey, plantats pel seu ràpid creixement. La fusta es fa servir per fer pasta de paper o també per a mobles.  

 

Imatges