Tornar

El foc i l'arboçar

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

La capacitat destructiva del foc varia al llarg de la superfície cremada. La vegetació que trobem aquí és el resultat d’això. Eliminats els arbres, els arbustos que tenen capacitat de rebrotar ho faran i, on no, tindrem clarianes on apareixeran altres espècies.

El bruc arbori i l’arboç han rebrotat. Allà on domina l’arboç (Arbutus unedo) tenim un arboçar. Molt bonic quan, a l l'hivern, s’omple dels fruits anomenats cireres de pastor.

On va quedar més clar apareixen arbustos baixos com el romaní, l’argelaga i l’estepa negra. Tots ells de boniques floracions hivernals (blau i groc), menys l’estepa que floreix en blanc a la primavera.

Aquest nou ambient crea una major diversitat paisatgística i, en conseqüència, també afavoreix la presència d’altres ocells com són els tallarols, insectes com les papallones i rèptils que volen llocs on el sol escalfi el terra.

Imatges