Tornar

La garriga

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Al voltant dels clapers veiem la comunitat vegetal anomenada garriga. Apareix a terrenys solells, secs, pedregosos i degradats, on hi havia alzinar litoral o a terrenys on aquest alzinar no és viable. Trobem aquí, al Garraf, les millors representacions del territori.

És una formació baixa, però molt densa, sovint intransitable, formada en major part pel garric o coscoll. (Quercus coccífera). És una mata, compacte i semblant a una petita alzina, amb les fulles menudes i punxents.

Es fa a sòls calcaris, prims i pedregosos. Sovint associada amb altres plantes de brolles calcícoles com el llistó i el romaní. També, allà on el sòl ho permet, el càdec i el llentiscle apareixen puntualment.

Imatges