Molí de l'oli
Tornar

Els molins

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

El sector dels molins ha estat al llarg de la història una zona agrícola sobretot de vinya i d’horta.

La proximitat a la riera de Rajadell va afavorir la construcció de diversos molins ,d’aquí el nom d’aquest nucli. Aquests sempre se situaven a la vora de rius i rieres per aprofitar la força de l’aigua per moure les moles. L’aigua era transportada mitjançant canalitzacions fins a una bassa de la qual es deixava sortir quan hi havia necessitat de moldre.

Al sector dels Molins hi havia 2 molins de gra i un d’oli. El de cal Serra i de cal Ferrer es dedicaven a moldre cereal i el de la Cooperativa Agrícola de Pagesos de Rajadell dedicat a l’extracció d’oli. Aquest últim es posà en marxa a la dècada de 1910.

Al molí de cal Ferrer, la força de l’aigua era aprofitada per treballar el ferro, fabricant eines de camp i per ferrar els animals.

En el sector dels Molins també hi havia indústria tèxtil, de pasta, es fabricaven carros i també hi havia un elaborador d’esperit de vi.

A finals de la dècada dels 50 es van construir les escoles que van funcionar fins l’any .........

Cal fer esment que la riera de Rajadell tenia dues funcions: la d’abastiment d’aigua i de lloc on les dones feien la bugada convertint-se en un espai de socialització de les rajadellenques.

Font: Relats i Memòria de Rajadell

Imatges