Tornar

Font de Clot de Perich

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Aquesta font que tenim a tocar de la riera de Rajadell pertany al mas del Perich, un dels més antics del terme.

La proximitat a la riera de Rajadell afavoreix el creixement  d’arbres com els freixes i els plàtans i altra vegetació que trobem a dins de l’aigua com el canyís. També és lloc freqüentat per rèptils com la serp blanca i amfibis com el tòtil (foto) i la salamandra per posar alguns exemples.

El tòtil és un petit gripau (5 cm com a màxim) que viu als marges dels rius i camps agrícoles. S’amaga sota les pedres o a sota terra durant el dia i surt al capvespre i durant la nit. S’alimenta d’insectes, cucs de terra i llimacs bàsicament.

Més fàcil de sentir que de veure, el podem sentir a les nits d'estiu amb un cat tipus "iii", "iii".

Una de les seves singularitats és que la femella pon els ous a sobre de les potes del darrere del mascle, el qual les porta a sobre durant un mes. Passat aquest més deixa els ous a l’aigua on neixen els capgrossos que es faran adults al cap de 3 mesos.

Foto: Cristian Fischer

Imatges