Tornar

Geologia

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Les muntanyes que trobem al voltant del nucli antic de Rajadell tenen un relleu tabular amb formacions d’altiplans com el que hem trobat al barri de les Casetes, a on coincideixen capes de roca compacta, més difícil d’erosionar.

El substrat a on ens trobem està format majoritàriament per roques sedimentàries d’origen continental, amb capes intercalades de roques argiloses i gresos de colors vermellosos. L’efecte d’una erosió diferenciada en aquests materials provoca a les vores d’aquests altiplans el trencament de grans blocs de conglomerat (com els que tenim al costat) que llisquen pendent avall.

Aquests conjunts de grans rocs s’anomenen caos en geologia.

Imatges